OmniMundo

OmniMundo is één van de richtingen van de middenbouw voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar (‘groep 4, 5 en 6’). Deze vorm van onderwijs heeft een regulier onderwijs karakter en lijkt op het onderwijs dat we in Nederland al jaren kennen. OmniMundo biedt onderwijs in jaargroepen aan waarbij de basisvaardigheden (rekenen en taal) bij de start van de dag centraal staan en er in de middagen gewerkt wordt aan onderzoekend en ontdekkend leren. De groepen in OmniMundo zijn homogeen en gaan na elk jaar een leerjaar verder en krijgen dan mogelijk ook een nieuwe coach.

De dag start met het werken aan opdrachten waarbij de reken- en taalontwikkeling van leerlingen centraal staat. Deze activiteiten worden begeleid door de vaste coach van het leerjaar. Er wordt onder begeleiding van de vaste coach gewerkt vanuit de methode en onderliggende leer- en ontwikkellijnen. In OmniMundo is sprake van een vaste structuur waarin alle activiteiten georganiseerd en aangeboden worden. Na de middagpauze is het tijd voor het onderzoekend en ontdekkend leren met veel aandacht voor de oriëntatie op de wereld en het ontwikkelen van vaardigheden. Er wordt gewerkt aan vaardigheden die in onze ogen van toegevoegde waarde zijn in de wereld van morgen, te weten: karakter, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken.

Klik hier om verder te lezen in onze campusgids
Klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu van onze campusgids

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295