×
×

TrioMundo, één kindercampus, drie werelden

TrioMundo is dé kindercampus in de wijk Stadshagen in Zwolle waar kinderen vanaf hun eerste levensjaar terecht kunnen. Op deze campus komen kinderopvang en een basisschool met twee richtingen van onderwijs samen. De verschillende professionals werken samen vanuit dezelfde visie en aanpak: de antwoorden van morgen vind je door vandaag de juiste vragen te leren stellen.

Op de kindercampus is ontwikkelingsgericht werken de rode draad. We stimuleren de brede ontwikkeling met zowel aandacht voor de cognitieve als de sociale ontwikkeling. De aanpak is gericht op de belangstelling van ieder kind in de groep en stuurt tegelijkertijd aan op het zetten van een volgende stap in leren en ontwikkelen. Hiervoor worden over de hele kindercampus verschillende activiteiten en routines in spelvorm gegeven, met veel aandacht voor interactie. Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Wanneer kinderen weten hoe zij kennis kunnen vergaren - hoe zij kunnen leren – ontstaat er een doorlopende ontwikkeling. Op TrioMundo leren zij op onderzoek uit te gaan en mogelijke oplossingen te verkennen voor een probleem of uitdaging. Dat stimuleert leerlingen om creatief te denken, nieuwe verbanden te leggen en zo tot inzichten en oplossingen te komen.

Drie werelden

De naam TrioMundo verwijst naar de drie werelden die in de kindercampus samenvloeien. MiniMundo is de wereld voor de jongste kinderen op de campus, van 0 tot 7 jaar.

Vanwege de integratie van kinderopvang en de onderbouw van het basisonderwijs is er sprake van een vloeiende overgang tussen de peutergroepen en groep 1 én tussen de overgang van groep 2 naar groep 3. We motiveren kinderen telkens weer tot het zetten van een volgende stap in ontwikkeling, wanneer ze daar werkelijk aan toe zijn. Zo krijgen kinderen inzicht in zichzelf en stimuleren we hun creatieve denkvermogen. Hierbij staan welbevinden, zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid, onderzoekend en ondernemend zijn centraal

Vanaf 7 jaar (‘groep 4’) kan ieder kind, in samenspraak met ouders en coach kiezen voor UniMundo of Omnimundo. Waarbij Unimundo zich kenmerkt door heterogene stamgroepen (gecombineerde groepen 4, 5 en 6) en het aanbod in workshops. Terwijl OmniMundo zich kenmerkt door jaarklassen (homogene groepen 4, 5 en 6) en vaste lessen in de ochtend door eigen de eigen coach. Door twee richtingen van onderwijs in eenzelfde school, krijgt elk kind de ruimte zich te vormen naar wat het beste bij hem of haar past. Sommige kinderen floreren bij innovatie en samenwerking, andere bij een vaste structuur en herkenning.

Op zowel UniMundo en OmniMundo is veel aandacht voor onderzoekend en ontdekkend leren. Coaches, verzorgers en kinderen bouwen met elkaar aan de vaardigheden van nu: kritisch denken, burgerschap, samenwerken, karakter, creativiteit en communicatie.

"Als er één ding vaststaat, is dat er niets vaststaand is, opvattingen, gebruiken en overtuigingen: het blijkt allemaal veranderlijk. Hoe zorg je ervoor dat wat je vandaag leert, er ook toe doet in de toekomst? Het vinden van de antwoorden van morgen begint bij het vandaag durven stellen van de vragen. Vernieuwing is niet alleen een extern, maar ook een intern proces. Ontwikkeling is geen vooraf vastgesteld pad, door het volgen van een eigen ontwikkelroute kunnen kinderen op TrioMundo uitgroeien tot wie ze écht willen zijn."

Klik hier om verder te lezen in onze campusgids
Klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu van onze campusgids

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295