Triomundo
×
×
Triomundo

Welkom op kindercampus Triomundo

TrioMundo is een kindercampus in de wijk Stadshagen in Zwolle waar verschillende partners samen een leer- en ontwikkelplaats voor leerlingen van 0-12 jaar vormgeven. Daarnaast is er een sterke verbinding met de Capellen Campus wat betreft de samenwerkingen op het gebied van doorlopende leerlijnen naar het voortgezet onderwijs. De naam TrioMundo verwijst naar het punt waarop 3 werelden samenkomen en over elkaar heen vallen. We onderscheiden de wereld van MiniMundo (voor kinderen van 0-7 jaar), UniMundo (voor kinderen van 7-10 jaar) en OmniMundo (voor kinderen van 7-12 jaar).

TrioMundo is één wereld waarin alle professionals vanuit één visie met elkaar samenwerken voor de leerlingen onder één dak. Samen houden ze de ontwikkeling van het individuele kind nauwlettend in de gaten. Samen met de ouders én hun kind geven ze vorm aan het proces. Zo groeien de leerlingen uit tot wie ze écht willen zijn.

Neem contact met ons op

Wil jij meer weten over de werkwijze en visie op onze kindercampus?

Lees hier onze campusgids

Inschrijven voor onze kinderopvang kan via

Inschrijfformulier kinderopvang

Deze acht thema's, ook wel kernconcepten, brengen binnen TrioMundo samenhang in vakken en domeinen

Leren van en met elkaar

image

Op onze kindercampus is ontwikkelingsgericht werken de rode draad. We stimuleren de brede ontwikkeling met aandacht voor sociale activiteiten als samen spelen, samenwerken en leren ván elkaar en mét elkaar. Onze aanpak is gericht op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden en belangstelling van de kinderen en stuurt tegelijkertijd aan op het zetten van een volgende stap in hun ontwikkeling. Hiervoor worden over de hele kindercampus belangrijke activiteiten en routines als spel vormgegeven, met veel aandacht voor interactie. Zo ontwikkelt elk kind spelenderwijs belangrijke vaardigheden voor zijn toekomst.

"Doordat onze kindercampus vanaf nul jaar kinderen ontvangt, kunnen we met elkaar op verschillende momenten een weloverwogen besluit maken over welke vervolgroute op dat moment het beste past." Annelies Robben netwerkregisseur onderwijsinnovatie

De drie werelden binnen TrioMundo

MiniMundo - voor leerlingen van 0-7 jaar

Hier krijgt het kind volop de ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Onze werkwijze sluit aan bij de geprezen Emmie Piklermethode, waarbij we vertrouwen op eigen creativiteit en verbeeldingskracht. We richten de ruimtes zo in dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen, te spelen, naar buiten te gaan en te ontdekken. Buiten zijn is goed voor de ontwikkeling, de weerstand en voor het stimuleren. van respect voor de natuur en medemens. Op de kindercampus is een groot natuurplein opgezet, waar ze dan ook veel zullen verblijven.

De opvang, het kleuteronderwijs en groep 3 lopen vloeiend in elkaar over. We verleiden het kind telkens weer tot het zetten van een volgende stap, als het daar werkelijk aan toe is: sommige kinderen willen graag wat langer doorspelen, andere zijn leergierig en willen al vroeg lesstof tot zich te nemen. Daar bieden we de ruimte voor, elk kind leert op zijn eigen manier en dat begint al op jonge leeftijd. Hieronder kunt u verder lezen over de wereld van MiniMundo voor leerlingen van 0-4 of van 4-7 jaar:
klik hier voor meer informatie over MiniMundo 0-4 jaar

klik hier voor meer informatie overMiniMundo 4-7 jaar

OmniMundo - voor leerlingen van 7-12 jaar

Net voor het zevende leerjaar kiest het kind samen met zijn coach en zijn verzorgers voor de volgende wereld die bij hem past. Het leerplein van 7 tot 12 jaar, OmniMundo, biedt groepsonderwijs waarin kinderen een overwegend klassikaal onderwijssysteem volgen. Dit onderwijs is het meest vergelijkbaar met dat van de traditionele groep 4 tot en met 6.
In de bovenbouw, groep 7 en 8, wordt samengewerkt met collega’s van de Capellen Campus, om de overstap naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden. De leerlingen maken kennis met vakken als Engels en economie aan en werken samen met de Capellen Campus aan doorlopende leer- en ontwikkellijnen zodat de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt.

UniMundo - voor leerlingen van 7-10 jaar

Of je kiest voor ons innovatieve leerplein van 7 tot 10 jaar, de wereld van UniMundo. Hier werken de leerlingen in stamgroepen. Binnen de stamgroep leren kinderen met verschillende leeftijden samen te werken. Samen met een vaste coach stellen de leerlingen hun persoonlijke leer- en ontwikkelplan op. Naast een vast programma op het gebied van taal, rekenen en Engels, volgen ze thematisch onderwijs bij verschillende vak-experts. In deze setting dagen we kinderen uit om niet alleen te kijken naar het leerdoel, maar ook naar het leerproces.

Vanaf hun tiende jaar kun je kiezen om door te stromen naar de bovenbouw van OmniMundo, waar ze zich voorbereiden op regulier voortgezet onderwijs of vernieuwend onderwijs bij Onderwijsroute 10-14. Hier bieden ze een vorm van innovatief onderwijs waarbij het definitieve keuzemoment voor het niveau van voortgezet onderwijs valt aan het einde van klas twee van het voortgezet onderwijs. Het is op Onderwijsroute 10-14 ook mogelijk uit te stromen naar andere vormen van voortgezet onderwijs na groep 8.

Bouwstenen van ons onderwijs vanaf de middenbouw

Kindercampus TrioMundo geeft in beide onderwijsvormen veel aandacht aan onderzoekend en ontwerpend leren en bouwt met coaches, verzorgers en kinderen aan de vaardigheden van nu: kritisch denken, burgerschap, samenwerken, karakter, creativiteit en communicatie.

Onderzoekend en ontwerpend leren helpt bij de ontwikkeling van een nieuwsgierige, verkennende houding. Juist voor leerlingen die nog niet weten wat ze willen of kunnen is deze manier van leren een verrijking. Doordat alles een onderzoek is, kun je open een onderwerp behandelen en spelenderwijs leren of het onderwerp bij je past.

Onze vakexperts en coaches spelen een belangrijke begeleidende rol binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Zij kennen de denk- en werkwijzen die nodig zijn bij het onderzoeken en ontwerpen. Als coach dagen ze de leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn, door te vragen en te graven tot er een oplossing is. Hiermee is onderzoekend en ontwerpend leren een waardevolle voorbereiding op de toekomst.

Door onderzoekend en ontwerpend leren samen met de vaardigheden van nu aan te bieden in twee richtingen van onderwijs in eenzelfde kindercampus, krijgt ieder kind de ruimte zich te vormen naar wat het beste bij hem of haar past.


"Het tempo en de manier van leren en ontwikkelen verschilt per kind. Daarom valt er altijd iets te kiezen op onze kindercampus!"

Buitenschools aanbod op TrioMundo

Onze campus is van 7 uur s’ochtends tot 7 uur s’avonds geopend. In onze buitenschoolse opvang, het junior-LAB, zorgen we ervoor dat kinderen verder kunnen bouwen aan hun talenten en het ontwikkelen van hun ondernemerschap. Dat kan binnen onze kindercampus in jouw eigen Mundo, maar ook buiten op onze grote, groene buitenspeelplek, in onze natuurtuin of op onze kleine boerderij op de campus. Ook bieden we een breed scala aan activiteiten waaraan kinderen mee mogen doen. Hun eigen ideeën zijn hierin heel belangrijk. Voor een aantal activiteiten trekken we experts aan die bij ons in het junior-LAB langs komen. U bepaalt zelf of uw kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang.

image
"Door het samenwerken en het van tijd tot tijd samensmelten van deze drie werelden, bouwt kindercampus TrioMundo aan een veerkrachtige generatie die bouwt aan, en zich bekommert om, de wereld van morgen."

Volg jij ons al op social media?

Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen? Deze horen wij graag, vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Of wilt u graag kennismaken de kindercampus? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!


Triomundo is onderdeel van de 0-18 expeditie

De 0-18 Expeditie onderwijsroutes sluiten op elkaar aan. Ze bevinden zich niet op één fysieke plek, maar werken wel volgens één en dezelfde visie en vallen allemaal onder de vlag van Openbaar Onderwijs Zwolle.
Onderwijsroute Triomundo

TrioMundo

kinderen van 0 tot 10/12 jaar

Bezoek website
Onderwijsroute 10-14

Onderwijsroute 10-14

kinderen van 10 tot 14 jaar

Bezoek website
Cappelen

Van der Capellen

kinderen van 12 tot 18 jaar

Bezoek website
Mens&

Mens&

kinderen van 12 tot 18 jaar

Bezoek website
Onderwijsroute Enjij

Onderwijsroute &JIJ

kinderen van 14 tot 18 jaar

Bezoek website

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295