Campusgids kindercampus TrioMundo

Je ziet momenteel alleen openbare schoolgidsonderdelen. Voor alle onderdelen dien je eerst in te loggen.
image

TrioMundo, één kindercampus, drie werelden

TrioMundo is dé kindercampus in de wijk Stadshagen in Zwolle waar kinderen vanaf hun eerste levensjaar terecht kunnen. Op deze campus komen kinderopvang en een basisschool met twee richtingen van onderwijs samen. De verschillende professionals werken samen vanuit dezelfde visie en aanpak: de antwoorden van morgen vind je door vandaag de juiste vragen te leren stellen.
image

MiniMundo

MiniMundo is de wereld voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Binnen MiniMundo bevinden de kinderopvang en de groepen 1,2 en 3 van het basisonderwijs zich onder één dak en werken de verschillende professionals in één team nauw met elkaar samen.
image

OmniMundo

OmniMundo is één van de richtingen van de middenbouw voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar (‘groep 4, 5 en 6’). Deze vorm van onderwijs heeft een regulier onderwijs karakter en lijkt op het onderwijs dat we in Nederland al jaren kennen. OmniMundo biedt onderwijs in jaargroepen aan waarbij de basisvaardigheden (rekenen en taal) bij de start van de dag centraal staan en er in de middagen gewerkt wordt aan onderzoekend en ontdekkend leren
image

UniMundo

UniMundo is de andere richting van onderwijs in de middenbouw voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar (‘groep 4, 5 en 6’). In deze vorm van onderwijs voegen we de verschillende leeftijden (groep 4, 5 en 6) bij elkaar tot een stamgroep. Elke stamgroep heeft een vaste coach die de gehele middenbouwperiode verbonden blijft aan deze stamgroep. De basisvaardigheden en het thematisch onderzoekend en ontdekken leren worden in workshops aangeboden.
image

De bovenbouw van het basisonderwijs op TrioMundo

De bovenbouw van TrioMundo bestaat uit de groepen 7 en 8, in de wereld van OmniMundo. Deze bovenbouw is ontworpen in samenwerking met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs van de Capellen Campus. Deze leerroute bereidt leerlingen voor op de aansluiting naar regulier voortgezet onderwijs.
image

Richting geven aan de eigen ontwikkelroute

Bij TrioMundo maakt ieder kind samen met de ouder(s) op twee vaste momenten een keuze, namelijk in groep 3 en groep 6. Hier beschrijven wij de wijze waarop deze keuzes tot stand komen.
image

Onderzoekend en Ontwerpend leren

Binnen TrioMundo is Onderzoekend en Ontwerpend leren (OOL) een vast onderdeel van het leer- en ontwikkelplan. Want leren gaat een stuk makkelijker door te doen. OOL is een interactief proces, waarbij het gesprek een belangrijke plek heeft: kinderen denken en praten mee in de richting van de oplossing voor een probleem.
image

Tot ziens?

Ieder kind heeft zijn eigen verhaal, iedere ouder zijn eigen vragen. Wij gaan hiierover graag met u in gesprek! Dan kunt u meteen een kijkje komen nemen op onze prachtige kindercampus en onze innovatieve en uitdagende leeromgeving.

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295