MiniMundo

MiniMundo is de wereld voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Binnen MiniMundo bevinden de kinderopvang en de groepen 1,2 en 3 van het basisonderwijs zich onder één dak en werken de verschillende professionals in één team nauw met elkaar samen. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor een dagelijks plan met daarin voor alle kinderen een passend aanbod. Waarbij wij balans aanbrengen tussen activiteiten die kinderen zelfstandig, onder begeleiding of onder leiding van de coach uitvoeren. Kinderen van 0 tot 7 jaar leren met en van elkaar. In spelvorm wordt dit gestimuleerd en krijgt dit vorm. Alle ontwikkelstappen binnen MiniMundo lopen zo op een heel natuurlijke manier in elkaar over.

De kinderopvang binnen MiniMundo sluit aan bij de visie van Emmi Pikler, waar de eigen creativiteit en verbeeldingskracht van het kind het uitgangspunt is. We richten de ruimtes zo in dat kinderen vanuit hun eigen motivatie uitgedaagd worden te ontwikkelen, te spelen, te ontdekken en erop uit te gaan. Op de kindercampus is een ontdek- en natuurplein opgezet, waar de kinderen veel verblijven. Buiten zijn is goed voor de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen, Het vergroot daarnaast de weerstand en draagt bij aan het ontwikkelen van respect voor de natuur en de mensen om hen heen.

In de wereld van MiniMundo is spel dé context waarbinnen voor kinderen veel te leren valt. We werken er volgens de principes van Basisontwikkeling. Dit is een ontwikkelingsgerichte visie, waarbij de coaches samen met de kinderen leer- en ontwikkelmomenten opsporen en uitwerken. Gezamenlijk worden er thema’s voor 6 à 8 weken ontworpen, waarbinnen het spel gespeeld kan worden, maar ook nieuwe ontdekkingen worden gedaan en onderzoeksvragen worden opgelost. Er kan zelfstandig gespeeld worden, maar het spel wordt ook begeleid en/of geleid; de coach kijkt hierbij wat ieder kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Vanuit intrinsieke motivatie, of op uitnodiging van de coach, kunnen kinderen workshops volgen. Waarin niet alleen het aanvankelijk lezen en rekenen wordt aangeboden, maar ook het daadwerkelijke leren lezen, schrijven en rekenen. Er vinden iedere 4 weken gesprekken plaats tussen begeleider en kind, om samen een plan te maken voor de komende 4 weken. De ontwikkeling en de wijze waarop het kind begeleid wordt, wordt zichtbaar gemaakt in een portfolio.

Klik hier om verder te lezen in onze campusgids
Klik hier om terug te gaan naar het hoofdmenu van onze campusgids

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295