Hoe werkt het in de wereld van MiniMundo (4-7 jaar)?

Jonge kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs; ze worden uitgedaagd door hetgeen in hun nabije omgeving te ontdekken valt. MiniMundo is zo ingericht dat deze jonge kinderen vanuit eigen motivatie uitgedaagd worden om te spelen, zich te ontwikkelen, naar buiten te gaan en gezamenlijk de wereld te gaan verkennen en ontdekken.

Bij binnenkomst is dit direct zichtbaar doordat de hal omgetoverd is tot een Lees- en ontmoetingsplek midden in ‘de natuur’. Tussen de planten zijn verschillende leesplekken ingericht, waar je samen of alleen een prenten-, lees- of informatief boek kunt gaan bekijken of lezen. De sfeer is er rustig, kalm, zonder harde stemmen of geluiden en daarom ook prima geschikt om even tot jezelf te komen, of het voeren van een fijn gesprek.

Loop je door naar rechts, dan kom je in de ontmoetingshal van de 4 - 7 jarigen; neem je de afslag naar links, dan ontmoet je de 0 - 4 jarigen.

De ruimte van de 4 - 7 jarigen is onderverdeeld is 5 ruimtes:

  • de centrale hal met ruimte voor jas en tas, kasten met voor ieder kind een persoonlijke la en tafels waaraan gezelschapsspellen gespeeld kunnen worden, of een puzzel gelegd
  • een ruimte voor spel voor de jongste kinderen (huis- en themahoek, bouwhoek, etc)
  • een ruimte ingericht als atelier en sensomotorische activiteiten
  • een ruimte voor natuur/techniek en een rekenatelier
  • een ruimte voor thematische hoeken en een lees/schrijfatelier

Naast deze ruimtes zul je ons ook heel vaak buiten aantreffen: in de moestuin, bij de dieren, springend, klimmend en spelend op het nieuw aangelegde natuurlijke plein, of in ons buitenlokaal.

Kinderen starten iedere dag in hun vaste stamgroep en maken van hieruit hun keuze voor de verschillende dagdelen. Ook het nuttigen van het fruit en de lunch vindt plaats in hun eigen stamgroep; zo ontmoeten elkaar weer en delen ze hun ervaringen, van waaruit ze hun dag vervolgen.

Samen met de kinderen ontwerpen wij thema’s voor ongeveer 6 à 8 weken. Tijdens het spel doen we ontdekkingen, maar lopen we ook tegen problemen aan die opgelost moeten worden. Deze thema’s zorgen voor samenhang in de steeds wisselende ingerichte hoeken en zorgen tevens voor gericht en beredeneerd aanbod. Zo stimuleren wij een nieuwsgierige, verkennende houding, evenals het van en met elkaar leren en samenwerken.

Dit alles vindt plaats onder begeleiding van een vaste coach. De wijze waarop ieder kind zich ontwikkelt op het gebied van spel, motoriek, rekenen, taal en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden in een persoonlijk kinderdagboek/portfolio; kinderen verzamelen hiervoor ook zelf ‘bewijslast’.

Er wordt dagelijks geëvalueerd en een plan gemaakt voor de volgende dag. Hierin maken wij onder andere onderscheid in het zelfstandig spelen, begeleid en geleid spelen. Er zullen ook ‘kenniskringen’ ingepland worden, waar bijvoorbeeld de reken- en leesvaardigheden in aangeboden worden, of ingegaan wordt op een specifiek onderwerp vanuit het thema.

Iedere 4 weken heeft elke leerling een ontwikkelgesprek met zijn coach; hierin wordt teruggekeken en vooruitgekeken en er wordt een plan gemaakt voor de komende 4 weken, waarin ook besproken wordt op welke wijze de begeleiding zal gaan plaatsvinden.

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek met kind en ouder(s) plaats waarin bovenstaande wordt teruggekoppeld aan de u als ouder. We volgen de kinderen ook aan de hand van landelijk vastgestelde leerlijnen en nemen genormeerde toetsen af, als de leerling hier qua leeftijd en ontwikkeling aan toe is.

Heeft u nog vragen? Deze horen wij graag, vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Of wilt u graag kennismaken met onze kindercampus? Laat hier uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!

Wij maken graag een afspraak met u!

Contact

Muurmeesterstraat 27
8043 EA Zwolle
contact@triomundo.nl
06 1554 4295